Офіційні правила участі у рекламному заході під умовною назвою
«Flintкривай Україну»
(далі – Активація)

1. Загальні положення

 1. 1.1. Замовник та Організатор Активації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛУБ ЧІПСІВ», виробник продукції під ТМ «Flint» (надалі – «Організатор» або “Замовник”). Місцезнаходження Організатора: 49000, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.103, кабінет 203 ЄДРПОУ 39368433.
 2. 1.2. Виконавець Активації: ТОВ "ОМГ едженсі" (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 47201, Тернопільська обл., Зборівський р-н, місто Зборів, вул. Б.хмельницького, буд. 56и. ЄДРПОУ: 43024653
  термін проведення акції – з 00:00:00 годин 17 липня 2023 року по 12:00:00 годин 24 серпня 2023 року (надалі – Строк проведення Активації).
 3. 1.3. Дати проведення визначення Переможців Активації:
  24 серпня 2023 року, об 12:00, проводиться визначення серед всіх Учасників Активації, які прийняли участь в Активації в період з 00:00:00 годин 17 липня 2023 року по 12:00:00 годин 24 серпня 2023 року. Під час визначення, буде обрано 30 (тридцять) Учасників Активації, кожен з яких здобуде право на отримання одного Заохочення Активації. Визначення Переможців відбувається з використання рандомайзеру https://www.random.org/ , та оголошуються на офіційному сайті https://ua.flint.tm/ та у офіційних соц.мережах Замовника.
 4. 1.4. Активація проводиться на всій території України крім тимчасово окупованих території (далі Адресна Програма).
 5. 1.5. Активація спрямована на просування товарів, що реалізуються під знаком для товарів та послуг «Flint».
 6. 1.6. Активація не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Активації не формується з внесків Учасників Активації.
 7. 1.7. Розміщення правил активації передбачається на офіційному сайті: https://ua.flint.tm/

2. Учасники Активації

 1. 2.1. В Активації можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України.
  Замовник/Виконавець не зобов’язані перевіряти вік зареєстрованих у Активації.
 2. 2.2. Не визнаються Учасниками Активації і не мають права брати в ній участь співробітники та представники Замовника, Виконавця і будь-яких інших третіх осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Активації.
 3. 2.3. Беручи участь в Активації, Учасник Активації тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з цими Правилами.
 4. 2.4. Учасник Активації, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Активації та право на отримання Заохочень.

3. Заохочення Активації

 1. 3.1. Учасники Активації, що виконали всі умови Активації, передбачені розділом 4 цих Правил, мають можливість отримати такі заохочення (надалі разом Заохочення):
 2. 3.1.1. Заохочення, що включає у себе:
  а) Шопер, листівка, мотанка
  б) Продукцію ТМ "Flint" сухарики пшенично-житні зі смаком:
  - бекону (1 шт., 110г.),
  - сметани із зеленню (1 шт., 110г.),
  - краба (1 шт., 110г.)
  Наповнення Заохочення може бути змінено на розсуд Замовника в будь-який момент.
 3. 3.2. Кількість Заохочень Активації є обмеженою і становить вищезазначену кількість. Замовник залишає за собою право збільшити кількість Заохочень Активації, або включити в Активацію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.
 4. 3.3. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (розмір, колір, об’єм, і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.
 5. 3.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
 6. 3.5. Замовник/Виконавець Активації та інші залучені ними треті особи не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Активації після їх одержання, за неможливість Учасниками Активації скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. За якість та характеристики Заохочень Активації відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.
 7. 3.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активації, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.
 8. 3.7. Замовник Активації має право розпоряджатися невитребуваними Заохоченнями на власний розсуд.
 9. 3.8. Замовник/Виконавець мають право:
  - відмовити в участі в Активації особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Активації, зазначені в цих Правилах;
  - відмовити у видачі Заохочення Учаснику Активації, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочень згідно з цими Правилами.
 10. 3.9. Якщо будь-який Учасник Активації, який має право на отримання відповідного Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Замовника та/або Виконавця (в тому числі у випадку відсутності (вичерпання) відповідного Заохочення) не має можливості отримати таке Заохочення, такий Учасник Активації не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій або інших виплат від Замовника та/або Виконавця.
 11. 3.10. Замовник/Виконавець Активації не несуть відповідальність щодо будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Активації і прав на одержання Заохочень Активації. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
 12. 3.11. Замовник/Виконавець та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Активації, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця та/або залучених ним третіх осіб обставини.
 13. 3.12. Замовник/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Учасників Активації, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень.

4. Умови участі в Активації та отримання Заохочень Активації

 1. 4.1. Для того, щоб взяти участь в Активації, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Активації (п.1.3. Правил):
 2. 4.1.1. здійснити перехід на сайт https://ua.flint.tm/, шляхом сканування QR-коду, розміщеного на продукції, що реалізується під знаком для товарів та послуг «Flint»;
  Або
  здійснити перехід за посиланням, що є частиною рекламно-інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.
 3. 4.1.2. ознайомитися з Правилами;
 4. 4.2. зареєструватися в Активації, заповнивши всі обов’язкові поля, зокрема сформувати лист та надати контактний номер телефону, що виступає унікальним ідентифікатором учасника.
 5. 4.3. Визначення Переможців Активації, які здобудуть право на отримання Заохочення, здійснюється у дати зазначені у п.1.4. Правил, за допомогою рандомного визначення, серед Учасників Активації, які виконали умови участі в Активації, зазначені у п. 4.1. Правил, серед всіх Учасників внесених у базу Учасників. 30 (тридцять) учасників, які виконали усі завдання в період проведення конкурсу (пункт. 1.4) - будуть обрані переможцями конкурсу та отримують призи, відповідно до пункту 3.1.1.
 6. 4.4. Вручення Заохочень Активації проводиться шляхом їх відправки за допомогою оператора поштового зв’язку Нова Пошта, протягом 30 календарних днів з моменту визначення відповідних Переможців, на адресу, яка буде повідомлена представнику Виконавця за його запитом.
 7. 4.5. Всі результати Активації остаточні й оскарженню не підлягають.
 8. 4.6. Замовник/Виконавець Активації має право усунути будь-кого з Учасників Активації від участі в Активації, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Активації цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Активації цих Правил.
 9. 4.7. Учасник Активації може отримати не більше одного Заохочення відповідного типу протягом одного розіграшу Заохочень.

5. Додаткові умови

 1. 5.1. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Активації, згідно Правил, що трапилась не з вини Замовника/Виконавця.
 2. 5.2. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Активації Заохочень Активації з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками Активації, передбачених цими Правилами, або через настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
 3. 5.3. заохочення Активації, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасник Активації не виконав умови цих Правил, використовуються на розсуд Замовника.
 4. 5.4. Правилами Активації не передбачено зберігання невитребуваних Заохочень Активації.
 5. 5.5. Участь в Активації автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Активації з даними Правилами. Порушення Учасником Активації цих Правил або відмова Учасника Активації від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Активації та отримання Заохочення Активації, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Активації будь-якої компенсації.
 6. 5.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.
 7. 5.7. Учасники Активації, що здобули право на отримання будь-якого із Заохочень Активації, не можуть передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
 8. 5.8. Будь-яке із Заохочень Активації може бути отриманий Учасником Активації, що здобув право на отримання такого Заохочення, тільки за умови виконання всіх, без виключення, вимог цих Правил.
 9. 5.9. Беручи участь в Активації, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцю/Замовнику Активації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Активації та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”..
 10. 5.10. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього строку проведення Активації. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.